RestavratorstvoIzvedbo restavriranja prepustite našim strokovnjakom in umetnine bodo dobile ponovno lesk!

Podjetje Spekter Kranj ima bogate izkušnje na področju restavratorskih del.

Skupaj s svojimi poslovnimi partnerji restavriramo zahtevne objekte kot so gradovi, arheološke objekte in ostale objekte, ki so v kulturno spomeniškem varstvu.


Z restavriranjem obnovimo stare in poškodovane umetnine. Restavratorstva se lotimo najprej z raziskovalno analitičnim delom. Sem spada načrtovanje, preiskave in priprava programa posega.
Nato sledi dokumentiranje,…