NAŠE referencE IZ UREDITVE IN OZELENITVE OKOLICE,...


Ozelenitev po novogradnji


Izvedena celotna zasaditev in zatravitev parcele,...
 
 

Vrt pri zasebni hiši

 
Novogradnja zasebne hiše z zunanjo ureditvijo,...


     

Zatravitev okolice

  
Narejena delna zunanja ureditev z zasaditvijo,...

   
     

Preglejte reference po vseh kategorijah